Aktiviteter

Helnæs fiskeriforening

Aktiviteter

Foreningens aktiviteter følger vedtægternes §3 Formål

A    At varetage medlemmernes interesse og støtte og formidle en fiskerkultur lokalt.

B    At repræsentere foreningens medlemmer overfor offentlig myndighed lokalt og gennem landsforeningen fremsætte krav om forhandlingsret i lighed med andre fiskeriorganisationer, således vi herved kan varetage medlemmernes interesse i at fiske i de danske farvande.

C    At samarbejde med andre organisationer i deres bestræbelser og deres indsats overfor forurening, overholdelse at fredningsbestemmelser, mindstemål, bevaring og ophjælpning af vore fiskebestand i danske farvande.

En dag i april 2018 kom en muslingetrawler ind i fjorden, hvor Dansk Amatørfiskerforening og DTU aqua har skabt vores eget biorev af blåmuslinger. Vi anmeldte trawleren til fiskerikontrollen fordi al trawlfiskeri er forbudt i Helnæs Bugt.

Vi fik at vide trawleren blot filmede havbunden. Det gav ikke mening.

I samarbejde med Landsforeningen Levende Hav gik sagen videre til ministeren, som efter nogen kommunikation lovede, at det aldrig vil blive tilladt at opfiske muslinger i Bugten

Læs rapporten herunder.

Maj: Fælles udsætning af joller

Juli: Fisketure for børn og forælde. Man sætter garn den ene dag og røgter sammen den næste morgen.

Alle børn får fisk med hjem.

Der er kaffe, juice og rundstykker efter endt fisketur.

December - 2018.

Vores aftale med Mikael Grønlykke om plads til skuret på den gamle stejeplads udløb 31.12 -- I stedet fik vi en aftale med Assens Kommune om at plasere skuret på P pladsen

2019


Februar


Vi indbød børn og forældre til at fiske med fisestang fra standen over to dage i skolernes vinterferie.

"Nak og æd en skrubbe med sikkerhed for pandekager."

Der var et stort lunt telt og bål på stranden.

I alt 26 deltagere. 

Ingen skrubber, men masser af pandekager og glade børn.

April  Maj


Vi havde besøg af et forskerhold fra DTUaqua, som ville undersøge mangfoldigheden af fiskearter i Nørre Fjord ved og på muslingebanker sammenlignet med områder unden muslinger. Projektet foregik i praksis ved hjælp af undevands kameraer som optog livet på havbunden. Vi hjalp dem med at udruste en båd med et godt arbejdsdæk, så de kunne håndtere de tunge rammer til kameraerne . Desuden hjalp vi med udpegning af områderne og løsning af mindre daglige problemer vedr. sejladsen i fjorden.

Juni


Vi har ændret navn til Helnæs Bugts Fiskeriforening. Det er gjort for at imødekomme ønsker fra nye medlemmer, som bor langs fynskysten af bugten.


I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling pinsedag om ændring af navn og vedtægter holdt vi en lille sommerfest med masser af røgede sild, røgede rejer og fiskefiletter.

Vi havde besøg af ca 60 mennesker, som fik smagsprøver og en god snak om fiskeriet.

Vi fik tildelt ca 6.000 små ål til udsætning i Nørre Fjord.

Vi satte dem på muslingebanker, ålegræs og stenrev, så de små ål havde noget at gemme sig i.

Der blev sat ca 1.000 ad gangen på forskellige steder lang helnæskysten og så langt ind som til Brunshuse.

Juli

Tag med ud og fisk blev afviklet for 12 børn og forældre i smukt vejr. Der blev sat garn sent om eftermiddagen, Bag efter var der grillpølser ved skuret.

Næste morgen var der gode skrubber i garnene. 

Ved skuret var der frisk bagte boller med ost og syltetøj

Alle børn fik fisk med hjem. 


Fotos: Sonny Munk Carlsen

September


Vi afholdt "makrelfest" Der var overskud af fangst i august, så vi bare kunne dele ud. Mange mennesker kiggede forbi og fik smagsprøver.

Oktober

Fælles fiskedag

Der blev fisket med garn efter fladfisk såvel som med fiskestang efter ørred. Ingen fangst af ørred. Men -

Kim Dyring vandt med en fed skrubbe på 42 cm

Nak og æd en krabbe

Børn efterårsferie

Der blev hentet krabber ved lavvande fra en åleruse.

Ved skuret kogte vi krabbesuppe over bål.

November

Fælles optagning af joller